dotcombusiness

Altijd en overal toegang tot mijn gegevens

Straefin Consultancy

 Straefin staat voor ‘Strategic Assets & Equity Finance’. Twaalf jaar lang werkte John Verheijen in het bankwezen alwaar hij diverse directiefuncties heeft vervuld. In 1998 startte hij een adviesbureau in corporate finance, veelal voor ondernemingen met een DGA. “Ik structureer bedrijfsfinancieringen, waarvoor ik ook onderhandelingen voer. Ik werk een voorstel tot in detail uit en biedt zo een afgerond plaatje aan bij de banken en private financiers.”

“De laatste jaren begeleid ik ook veel recoverytrajecten. Ik loods bedrijven door zwaar weer, meestalin constructief overleg. Het is namelijk in het belang van de ondernemer dat hij ook dán bij de banken en private financiers ‘binnen kan’. Ik kijk daarbij verder dan enkel financieringen. Weliswaar vormen directe omstandigheden zoals het wegvallen van een klant of een economische crisis, dat financiële problemen aan de oppervlakte komen, maar niet zelden ligt de dieperliggende oorzaak in de eigen organisatie. Hoe kan deze organisatie worden verbeterd? Wat dan vaak blijkt, is dat een goede ondernemer niet altijd óók een goede manager is. Een ondernemer is creatief, ziet altijd mogelijkheden in de markt; een manager zorgt dat de zaak goed geleid wordt. Dat zijn twee verschillende dingen. Al deze trajecten begeleid ik in een één-op-één relatie met de DGA waarbij ik in het belang van de continuïteit van de onderneming confronterende gesprekken niet uit de weg ga.”

 Beleid

Naast financiering begeleidt John Verheijen en zijn collega’s binnen Straefin Consultancy bedrijfsoverdrachten, met name in familiebedrijven. “Het zijn geen gemakkelijke tijden. Men lijdt vaak in stilte. Ik vind daarom dat ondernemers zich naar elkaar best wat kwetsbaarder mogen opstellen. De focus hóéft niet altijd op successen te liggen. Als ondernemers werkelijk laten horen hoe het gaat, kunnen ze van elkaar leren en kunnen stakeholders als banken, werkgeversverenigingen en overheid daar meer gericht beleid op afstemmen. Dat gebeurt nu in onvoldoende mate en dat leidt tot onnodige (gedwongen) bedrijfsbeëindigingen en belemmert het herstel uit deze crisis enorm.”

Zélf heeft de ondernemer een goed gevulde orderportefeuille. Dat vraagt om strak organiseren.

De samenwerking met Dotcombusiness is er al zo’n veertien jaar. Sinds ongeveer anderhalf jaar werkt John Verheijen in de hosted omgeving die Dotcombusiness aanbiedt. “Ik heb geen verstand van automatiseren. Als kleine onderneming is het sowieso onbegonnen werk om al die kennis op te bouwen en bij te houden. Dat laat ik dus graag aan deskundigen over. Ik wil niet het risico lopen niet te kunnen werken omdat ik weer eens niet in het systeem kan…”

 Zorg wegnemen

Nieuwe technieken als cloud computing laten de technische mogelijkheden van het Nieuwe Werken toenemen. “Via internet heb ik – uiteraard in een beveiligde omgeving – altijd en overal toegang tot mijn documenten en gegevens. Ik kan mijn software vanaf elke willekeurige plek bereiken. Dotcombusiness doet daarbij een paar dingen voor mij: zij nemen de zorg weg die iedereen (wel eens) heeft over automatisering en ze zijn er voor mij als er dingen onverhoopt toch vast mochten lopen. Oók in de weekenden komt men direct in actie.”

“Een laatste – niet onbelangrijk – ding is de vertrouwelijkheid: zij staan er persoonlijk voor garant dat de toegang tot data hetgeen voortvloeit uit hun systeembeheer, zo mogelijk wordt genegeerd en vanzelfsprekend strikt geheim blijft.. Dit was voor ons essentieel om de samenwerking aan te gaan, want wij hanteren rond onze eigen cliënten immers ook een ‘bankgeheim’. Het is cruciaal dat partijen waarmee Straefin Consultancy samenwerkt dat ook respecteren.”

 

 

Support

Dotcombusiness heeft er voor gekozen haar helpdesk tijdens kantooruren constant te bemannen om haar relaties de optimale ondersteuning te bieden die mogelijk is. Desgewenst zijn deze tijden uit te breiden tot maximaal 24 uur per dag en 7 dagen per week. Om zo efficiënt mogelijk te werken is het noodzakelijk dat wij uw werkplekken digitaal over kunnen nemen. Dit voorkomt dat wij onnodig tijd en geld verspillen door bij u op locatie het probleem te moeten komen verhelpen. Snelheid is meer dan ooit geëist indien er zich een storing voordoet.