dotcombusiness

Expertise

Dotcombusiness is dé partner voor het mkb op het gebied van kantoorautomatisering in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat wij kennis en ervaring hebben op alle onderdelen van de ict. Onze medewerkers worden continue getraind en bouwen hun competentie verder uit om onze klanten van dienst te kunnen zijn.

De veranderende omgeving vraagt steeds meer van een leverancier. Meedenken, flexibiliteit, anticiperen zijn enkele steekwoorden die hierbij naar voren komen om relaties optimaal te kunnen ontzorgen. Men moet er volledig op kunnen vertrouwen dat de geadviseerde oplossingen 24 uur per dag werken zoals besproken.

Dotcombusiness bepaalt steeds opnieuw wat de juiste vorm is omdat elk bedrijf uniek is en maatwerk verdient. Wij adviseren geen standaard oplossing die we overal uitrollen. Wij kijken naar de persoonlijke situatie en de best mogelijke keuze voor nu en de nabije toekomst.

Systeembeheer

Stabiel

Kostenbesparend

Pro-actief

Monitoring

Uw netwerk is de motor van uw organisatie. Zodra deze stil valt zitten uw mensen met de handen in het haar. Dit willen wij zo veel mogelijk zien te voorkomen.

Door op regelmatige dagen en tijden bij u op locatie systeem- en netwerkbeheer uit te voeren kunnen wij veel ongemakken voorkomen. Op die manier bent u altijd bijgewerkt met de laatste updates van de software en worden vragen en problemen van uw medewerkers direct opgelost. Tevens komt uw netwerk zo steeds op een hoger niveau daar niet alleen het hoog nodige wordt gedaan maar er uit gehaald wordt wat er in zit.

Dotcombusiness heeft gekozen voor Server Monitoring van LogicNow.

Van belang is natuurlijk dat u terug kunt vallen op een betrouwbare organisatie met diepgaande kennis van IT-beheer en van uw netwerk in het bijzonder.

Implementatie

Kwaliteitsbewaking

Evaluatie

Minimale overlast

Punctueel

Onze project engineers werken aan de hand van checklisten. Dit biedt een duidelijke structuur voor ons en u als klant. Het is duidelijk en inzichtelijk welke werkzaamheden wanneer plaatsvinden.

Zo houden wij controle op de doorlooptijd en de planning en kan deze indien nodig bijgesteld worden. Communicatie is daarbij van groot belang en door de vinger aan de pols te houden blijven alle betrokkenen steeds volledig geinformeerd.

Bij ons staat co-productie met de klant centraal bij het uitvoeren van onze projecten. Wij proberen alles zo naadloos mogelijk op elkaar aan te sluiten. Door continue af te stemmen met de klant hoe het proces wordt ervaren blijven knelpunten tot een minimum beperkt.

 

Advies

Betrouwbaar

Toekomstgericht

Persoonlijk

Gestructureerd

Dotcombusiness ziet zichzelf veel meer als een dienstverlener dan als verkoper van producten. Uiteraard zijn Hard- en Software van belang maar zij zijn maar een middel om uw en onze doelstelling te behalen.

De manier waarop wij bedrijven adviseren, ondersteunen en controleren is van veel groter belang in de dagelijkse omgang met mensen. Wij zijn dan ook van mening dat het telkens weer maatwerk betreft. Iedere organisatie heeft zijn eigen kenmerken en wensen. Om daar flexibel op in te spelen is onze grote kracht.

De klant van tegenwoordig is kritisch, wordt steeds mondiger en maakt steeds meer gebruik van nieuwe communicatiemiddelen en technologische toepassingen. Hierdoor is de hoeveelheid informatie waaruit de klant kan putten groter geworden. Om nu uit al die informatie het belangrijkste te filteren kunt u gebruik maken van onze kennis en ervaring zodat er voor beide partijen een win-win situatie ontstaat. Nu en in de toekomst.

Support

Snelle reactie

Remote beheer

24 x 7

Minimale belasting

Van uw ICT-dienstverlener mag u verwachten dat u tijdens kantooruren telefonisch terecht kunt met uw vragen rondom uw automatisering. Ook een goed ingericht en onderhouden netwerk levert vragen rondom uw automatisering op.

Daarvoor biedt Dotcombusiness haar helpdesk aan. Deze is telefonisch, via email of via internet bereikbaar. Alle zogenoemde calls worden in ons eigen SAP systeem ingevoerd en op basis van prioriteit en binnenkomst in behandeling genomen. Middels een eenvoudige tool kunnen wij uw pc direct overnemen en constateren wat het probleem is en dit zo snel mogelijk verhelpen.

Indien gewenst is het mogelijk uitgebreide helpdeskcontracten buiten kantoortijden af te sluiten zodat uw organisatie altijd kan rekenen op ondersteuning.

Mocht het niet mogelijk zijn om uw problemen op afstand op te lossen dan maken wij een afspraak om op locatie het probleem te verhelpen.

Support

Dotcombusiness heeft er voor gekozen haar helpdesk tijdens kantooruren constant te bemannen om haar relaties de optimale ondersteuning te bieden die mogelijk is. Desgewenst zijn deze tijden uit te breiden tot maximaal 24 uur per dag en 7 dagen per week. Om zo efficiënt mogelijk te werken is het noodzakelijk dat wij uw werkplekken digitaal over kunnen nemen. Dit voorkomt dat wij onnodig tijd en geld verspillen door bij u op locatie het probleem te moeten komen verhelpen. Snelheid is meer dan ooit geëist indien er zich een storing voordoet.