dotcombusiness

Dotcombusiness

Dotcombusiness is een regionale kennisleverancier op het gebied van kantoorautomatisering, die zich richt op het Midden- en kleinbedrijf. Wij leveren een totaaloplossing waarbij de menselijke factor hoog bij ons in het vaandel staat. Het is en blijft uiteindelijk mensenwerk. Daar de ondernemers alle tijd en ruimte moeten kunnen besteden aan hun core business neemt Dotcombusiness alle ict taken van u over.

Wij verzorgen het gehele traject van advisering tot aan invoering van een compleet nieuw netwerk. Daarbij nemen wij alle verantwoordelijkheid voor de werking en oplevering  zoals vooraf besproken. Het inregelen van de rechtenstructuur, de beveiliging, het thuiswerken, snelle en draadloze internetverbindingen, monitoring, helpdesk  en systeembeheer.

De meerwaarde van Dotcombusiness is dat wij in de schoenen van de klant gaan staan, vanuit die positie kunnen wij ons een beeld vormen van de organisatie. Dit maakt het mogelijk om vraag en aanbod feilloos op elkaar af te stemmen. Wij gaan voor lange termijn relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect en vertrouwen. Meedenken en maatwerk leveren zijn onze specialiteiten.

 

Visie

Dotcombusiness opereert al meer dan 14 jaar in het Midden- en Kleinbedrijf op het gebied van kantoorautomatisering voor de vooruitstrevende zelfstandig ondernemer. De kennis binnen onze organisatie overtreft dit jaartal meerdere malen. Hier zijn wij dan ook bijzonder trots op. De laatste jaren omvat de automatisering steeds meer aspecten. Te denken valt aan Voip oplossingen, digitale archivering, mobiel werken en werken in de Cloud.

Uiteraard beschikt Dotcombusiness over kennis op alle deze vlakken en kan u dan ook helder adviseren wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie. Zeker in tijden van crises en bezuinigingen vraagt de markt meer dan gemiddeld van een partner in business. Door onze flexibiliteit en een stapje verder gaan hebben wij dan ook ruimschoots aangetoond de partij te zijn waar u op kunt bouwen en vertrouwen. Dit uit zich in langdurige relaties en participerend optreden naar onze klanten toe.

Door steeds voorop te lopen qua ontwikkeling en technische mogelijkheden halen wij het optimale voor elk bedrijf uit onze samenwerking. Dit betekent dat alle oplossingen afgestemd zijn op·de individuele situatie van de klant. Wij nemen uw zorgen over complexe zaken uit handen en houden het hart van uw onderneming kloppend, indien gewenst 24 uur per dag 7 dagen per week.

Management

Dotcombusiness is in 2001 opgericht door Tom Verkerk en Luuk van den Berg.

Luuk is commercieel directeur van Dotcombusiness sinds de oprichting in 2001. Als Directeur werk je op alle fronten mee. Je onderhoudt de relatie met bestaande klanten, en probeert nieuwe relaties op te bouwen. Daarnaast ben je op de hoogte van de situatie die er bij een klant ontstaat, en word je gesprekspartner bij de aanschaf van nieuwe systemen en netwerken. Het geven van een goed advies is vaak het begin van een langdurige relatie.

Sinds 1992 is Luuk  al bekend met de technische aspecten van deze markt, dit heeft bij de oprichting van Dotcombusiness in ons voordeel gewerkt. Je adviseert een klant niet alleen maar kan ook onderbouwen waarom dit de beste keuze is en daarna zorg je ervoor dat het werkt. Dotcombusiness heeft kennis van zaken en gedrevenheid, dit maakt dat wij optimaal presteren in het belang van onze klant. Tom † was technisch directeur van Dotcombusiness sinds de oprichting in 2001. Door zijn jarenlange ervaring in deze branche beschikte hij over een brede inhoudelijke kennis, deze kennis kon hij op diverse manieren inzetten. In de begintijd van Dotcombusiness lag zijn taak voornamelijk bij de coördinatie van de technische dienst, vanaf 2005 heeft hij zich meer en meer gericht op SAP Business One zowel voor de eigen intern organisatie als ook onze relaties. In die tijd kon hij zich als SAP Consultant toeleggen op de integratie en implementatie van SAP business One.

Na zijn overlijden in 2010 heeft Carolien Verkerk het stokje van hem overgenomen als mede-eigenaar. Zij was al jaren lang de rechterhand van beide heren en daardoor kon dit ook naadloos in elkaar overvloeien. Carolien is verantwoordelijk voor de financiële administratie, de inkoop, personeel en planning. Verder is zij aanspreekpunt voor de klanten en leveranciers en zorgt dat de communicatie gestroomlijnd wordt.

 

Support

Dotcombusiness heeft er voor gekozen haar helpesk tijdens kantooruren constant te bemannen om haar relaties de optimale ondersteuning te bieden die mogelijk is. Desgewenst zijn deze tijden uit te breiden tot maximaal 24 uur per dag en 7 dagen per week. Om zo efficiënt mogelijk te werken is het noodzakelijk dat wij uw werkplekken digitaal over kunnen nemen. Dit voorkomt dat wij onnodig tijd en geld verspillen door bij u op locatie het probleem te moeten komen verhelpen. Snelheid is meer dan ooit geëist indien er zich een storing voordoet.

Wij hebben hiervoor dan ook een betrouwbare en beveiligde tool beschikbaar, ISL Light waarmee wij via een eenmalig geldige code uw werkplek overnemen waarvoor u zelf toestemming verleent en die ook weer door u zelf verbroken wordt. Deze code is net als bij het betalingsverkeer van de bank altijd maar één keer geldig. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken dat wij inbreken op uw systeem zonder dat u daarvan op de hoogte bent.